sk/en
close

Soňa Kúdeľová

Soňa pôsobí na scéne súčasného tanca na Slovensku ako choreografka, performerka a lektorka. Študovala tanec na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Neskôr študovala na katedre estetiky UK. Teoretické štúdium smerovala na hľadanie paralel tanca a iných druhov umenia. Štúdium ukončila prácami s témami “Analýza pohybu vo filme Wima Wendersa Pina” a “Postmoderné tanečné umenie a jeho reflexia vo výtvarnom umení”.

Jej tvorba je inšpirovaná najmä každodenným životom a mikro-momentoch poznania v ňom. Sústredí sa na výskum a interpretáciu vnútorných myšlienkových pochodov za behu životných okolností, nazerajúc na vedomé i nevedomé. Zaoberá sa otázkami “prečo” a “ako” v témach sociálno-psychologickej adaptácie, pričom odpovede typu “prečo nie” jej otvárajú možnosť absurdnej (zámerne neobjasnenej) interpretácie skúsenosti. Vytvorila dve sólové tanečné inscenácie – Autopilot a Autocorrect v spolupráci s platformou Batyskaf, a participatívny projekt Zvuky ticha. Momentálne pracuje na sólovom projekte Autonomy pod vlastným združením CHAOSMOS. V sólach pracuje s intermediálnym presahom (spolupráca s J.Mydlom, M.Toldym, B.Vitázekom, D.Novákom, J.Čabom). Má za sebou viaceré autorské spolupráce v projektoch: tl;dr a 10080 (T. Procházka, I. Dobrovodský), Priváte (D. Koššová), Do Dna (mimoOs), Manifest Možností (P. Fornayová), Game (T. Danielis). Je spoluzakladateľkou vzdelávacieho projektu Telohra a členkou rady PlaST.

http://www.telohra.sk/