sk/en
close

Maja Hriešik

Režisérka, tanečná dramaturgička a pedagogička. Pôsobí ako odborný asistent na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, kde vedie semináre zamerané na dejiny, estetiku a dramaturgiu tanca. Pre Divadelný ústav Bratislava realizuje výskum venovaný dejinám a vývinu slovenského súčasného tanca. Ako dramaturgička spolupracovala s viacerými choreografmi a medzinárodnými festivalmi.