BACK TO CALENDAR

Jiří Lőssl: Conscious Motion – how to lead children towards it

[27-28 January 2018]

Ako upútať pozornosť detí a nasmerovať ju k precíteniu prítomného okamihu a svojho tela v ňom?

 

Skoncentrovať pozornosť detí na vedomú prácu s telom je dnes čoraz náročnejšia úloha, ktorú musí tanečný pedagóg riešiť rôznymi kreatívnymi metódami, aby deti rozvíjali svoje poznanie, zdokonaľovali harmóniu svojho pohybu a cítili z tanca radosť. Budete mať možnosť podeliť sa o bohaté mnohoročné skúsenosti s renomovaným českým pedagógom s osobitým prístupom a systémom výučby, ktorý veľmi úspešne predstavil v Bratislave v roku 2012 na konferencii  Laban v Bratislave. Svoju prácu s deťmi a mládežou stavia Jirka na tom najlepšom z tradície českého výrazového tanca a obohacuje o vlastný hlboký výskum tela v pohybe.

 

Designed for: dance teachers
Place: Dance Theatre Bralen, Súkennícka 4, Bratislava
Price: €30.- / workshop
Organiser: Labanov Atelier Bratislava (o.z. Byť v pohybe/B in Motion)

Website
facebook event

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

BUY TICKET

PHOTO GALLERY