SPÄŤ NA KALENDÁR

Workshop: Telo v tanečnej technike II

[2. – 3. december 2017]

Občianske združenie Neskorý zber organizuje ďalší zo série tanečných workshopov Telo v tanečnej technike II: Technika Merce Cunninghama a skúsenostná anatómia.

 

Workshop sa zameriava na možnosti využitia somatického prístupu k pohybu vo výučbe kodifikovaných tanečných techník, tentokrát technika Merce Cunninghama. Opiera sa tiež o fyzikálne a fyziologické javy skúmané cez vlastnú fyzickú skúsenosť, tvorivú exploráciu, improvizáciu a tvorivosť.

 

Na workshope privítame interpretov, pedagógov tanca a tanečníkov, ktorí majú určité skúsenosti s uvedenými technikami. Pedagogický tím ponúka kvalitné a inšpiratívne lekcie tanečnej techniky, skúsenosti z pohybového skúmania vlastnej anatómie a podnetné rozhovory.

 

​​Program:

Technika Merce Cunninghama, vyučuje Radek Mačák, ktorý pôsobil v Merce Cunningham Dance Studio a Understudy Dance Company.

Skúsenostná anatómia. O somatickú prácu sa postará Anna Sedlačková, certifikovaný BMC Practitioner a pedagóg KTT VŠMU.

 

Facebooková udalosť

Miesto: VŠMU, sála č. 402 [Zochova 1, Bratislava]

Informácie a prihlášky: neskoryzberoz@gmail.com

Uzávierka prihlášok: 30.11.2017!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA