SPÄŤ NA NOVINKY

Workshop s Bertramom Müllerom alebo Tanzhaus pre Bratislavu

Členovia a koordinátor Platformy pre súčasný tanec absolvovali cez víkend 21 - 22. októbra 2017 tvorivé pracovné stretnutie na tému budovania novej štruktúry pre súčasný tanec v Bratislave. Dvojdňový workshop viedol Bertram Müller, odborník na prácu s ľuďmi (psychológ), ale hlavne zakladateľ a po dlhé roky aj vedúca osobnosť Tanzhaus NRW (Düsseldorf), European Dancehouse Network a International Dance Artist Service (iDAS NRW), inými slovami, odborník na plánovanie a vytváranie priestoru pre tanec.


Víkendovému stretnutiu predchádzal dotazníkový zber informácií od členov PlaST. Zaujímalo nás, aké sú konkrétne predstavy členskej základne PlaST o novej tanečnej štruktúre pre naše hlavné mesto. Po vyhodnotení dotazníkových dát vyšlo najavo, že tanečníkom v Bratislave chýba multifunkčný priestor zameraný na súčasný tanec. Najzásadnejšiu absenciu pociťujú v priestore na tvorbu – skúšanie a prezentovanie svojich diel. Zároveň by tento priestor mal ponúkať vzdelávacie programy – ako pre profesionálov, tak pre verejnosť. Okrem možnosti koprodukcie umeleckých diel prostredníctvom poskytovania rezidenčného priestoru, by malo toto miesto ponúkať aj informačné a archivačné služby, ale malo by zároveň byť i miestom s dramaturgiou zameranou na súčasné tanečné umenie a podporujúcim nových, progresívnych tvorcov.

Práve tieto, na tomto mieste iba v skratke zhrnuté vstupné dáta, tvorili základ pre celý program workshopu. Ten sa niesol v duchu podrobných diskusií k otázkam zameraným na nasledujúce témy:

  • východisková situácia
  • personálne obsadenie vznikajúceho prípravného projektu a tiež samotného centra
  • základné potreby a podporné sily pôsobiace v procese budovania
  • architektonické a dramaturgické zámery
  • možností vedenia a organizácie
  • fundraising a PR stratégie.

Na základe bohatých osobných skúseností, lektor pri každej z týchto otázok upozorňoval aj na potenciálne kritické momenty a riziká projektu.

PlaST a Bertram Müller majú za sebou produktívny víkend prispievajúci k objasňovaniu vízií pre vytváranie miesta, ktoré súčasný tanec v Bratislave nevyhnutne potrebuje a rozhodne si ho aj zaslúži. Výstupom tohto stretnutia bude odborná štúdia zameraná na sumarizáciu získaného know-how, špecifikácií architektonického, materiálneho, technického či personálneho zabezpečenia a návrhy organizačného riešenia tejto novo vznikajúcej inštitúcie.

 

Vzdelávacie podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

FOTOGALÉRIA