sk/en
close

Tanečno, o. z.

Občianske združenie Tanečno je združenie mladých ľudí pôsobiacich v oblasti umenia, kultúry a komunitného organizovania, ktoré sa venuje najmä aktivitám rozvíjajúcim tanečné umenie v Oravskom regióne. Celoročné aktivity sa odvíjajú najmä od organizácie Oravského festivalu tanca a pohybu - Tanečno, ktorý má za sebou päť úspešných ročníkov. Na tomto multižánrovom festivale sa v rámci tanečných workshopov a predstavení od roku 2017 predstavili viaceré významné tanečné diela a osobnosti. Tanečný festival v Oravskom regióne slávil veľký úspech medzi verejnosťou, ako aj študentmi a nadšencami tanečného umenia všetkých vekových kategórií. Medzi zámery občianskeho združenia patrí rozvoj, vytváranie a zachovanie kultúrnych hodnôt a podpora vzdelávania v oblasti kultúry a umenia, primárne v oblasti súčasného tanca najmä v Oravskom regióne. Tieto zámery združenie napĺňa aj vytváraním celoročných umeleckých a edukačných aktivít v regióne. Nakoľko sú medzi členmi združenia aj predstavitelia najmladšej generácie nezávislých tvorcov a interpretov súčasného tanca, kolektív organizátorov sa v poslednom roku zameriava aj na autorskú tvorbu, ktorá je úzko spätá s ostatnými aktivitami členov združenia. Združenie sa tak transformuje aj na tvorcovský kolektív.

 

www.tanecno.sk

www.facebook.com/tanecno