SPÄŤ NA ARCHÍV

Kontaktná improvizácia s Milanom #3

Séria hodín kontaktnej improvizácie s Milanom Kozánkom bude zameraná na objavovanie mikrokozmu ľudského tela. Budeme spoznávať základnú stavebnú oporu tela - kostrový systém, základné pohybové centrá. Oboznámime sa s prácou s energiou v tele - energetickými centrami. Prostredníctvom improvizácie a kontaktnej improvizácie budeme objavovať pohybové možnosti tela a jeho ohraničenia. Cieľom takejto práce bude rozvíjať autentický pohybový prejav, spontaneitu a prirodzenosť pohybu, ktorá je zakódovaná v každom z nás.

Kedy: 6.9., 13.9., 27.9., 4.10.2017 od 18:00 do 20:00
Kde: DPOH, Bratislava
Cena: €48,-
Prihlasovanie: http://novypriestor.com/index.php/sk/prihlaska alebo na info@novypriestor.com

Facebook event: https://www.facebook.com/events/743801102470532/

 

FOTOGALÉRIA