BACK TO ARCHIVE

Lenka Švandová & Edgar Mojdl (CZ): Dance & Music

[11-12 November 2017]

V jedinečnom workshope svojho druhu na Slovensku vás zoznámia oceňovaná tanečná pedagogička Lenka Švandová a hudobný skladateľ Edgar Mojdl so svojou metódou práce s deťmi zameranej na organické a tvorivé prepojenie tanca a hudby.

 

Prostredníctvom uvedomovacích a priestorových cvičení, tanečných hier a improvizácií lektori predstavia možnosti rozvoja schopnosť detí a mládeže vystihnúť charakter a priebeh hudby pomocou melódie, rytmu, dynamiky a štruktúry hudobného sprievodu. Predstavia tiež možnosti práce s hudobnou predlohou pri tvorbe krátkej tanečnej formy. Pri reprodukovanej hudbe sa budú venovať výberu a rozboru hudobnej predlohy a príprave tanečného spracovania hudobného motívu. Prítomnosť hudobného skladateľa Edgara Mojdla umožní aj predstaviť paralelné vytváranie tanečnej a hudobnej skladby – formy vychádzajúcej z obsahu, jej štruktúry, práce s časom, dynamikou a zvukom, a interakcie tanečník – hudobník, respektíve skladateľ – choreograf.

 

Designed for: dance teachers
Place: Školská 14, Bratislava
Price: €30.- / workshop

 

Website
facebook event
Organiser: Labanov Atelier Bratislava (o.z. Byť v pohybe/B in Motion)


Supported using public funding by Slovak Arts Council.

PHOTO GALLERY