SPÄŤ NA ARCHÍV

Workshop: Telo v tanečnej technike

[21. – 22. október 2017]

Neskorý zber pozýva na ďalší workshop zo série Telo v tanečnej technike: Súčasná technika a Technika José Limóna so zameraním na horné končatiny a ich funkčné vnímanie a využitie v pohybe.

 

Lektori: Katarína Vlniešková, Daniel Raček a Anna Sedlačková
Miesto: VŠMU, Zochova 1, sála č. 402, Bratislava

Workshop sa zameriava na možnosti využitia somatického prístupu k pohybu vo výučbe tanečných techník, v tomto prípade ide o Techniku José Limóna a Súčasnú techniku. Zaoberá sa funkčnými vzťahmi zameranými na horné končatiny a prienikmi medzi oboma tanečnými technikami. To môže priniesť tanečníkom širšie možnosti využitia horných končatín v tanečnej praxi.
Pedagógovia workshopu si kladú otázky podstaty a formy tanečnej techniky v kontexte fyzikálnych a fyziologických javov, ktoré sú skúmané cez vlastnú fyzickú skúsenosť prostredníctvom tvorivej explorácie a improvizácie.

Na workshope privítame interpretov, pedagógov tanca a tanečníkov, ktorí majú určité skúsenosti s uvedenými technikami. Pedagogický tím ponúka kvalitné a inšpiratívne lekcie tanečnej techniky, skúsenosti z pohybového skúmania vlastnej anatómie a podnetné rozhovory.


Program:
Technika José Limóna, ktorú vyučuje Katarína Vlniešková a obohacuje ju o elementy súčasného prístupu k pohybu. 
Technika súčasného tanca, ktorú vyučuje Daniel Raček a zameriava ju na exploráciu obrátených polôh.
Skúsenostná anatómia. O somatickú prácu sa postará Anna Sedlačková certifikovaný BMC Practitioner a pedagóg KTT VŠMU.

Rozsah: 3 lekcie denne
Cena: €30,- / študenti zdarma
Informácie a prihlášky: neskoryzberoz@gmail.com, uzávierka prihlášok: 19.10.
Kontakt: 0903923231

Facebooková udalosť

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

FOTOGALÉRIA