BACK TO ARCHIVE

Mirka Eliášová (CZ): Choreography for children and with children

[7-8 October 2017]

Tvorba choreografií je prirodzenou súčasťou práce tanečného pedagóga. Na rozdiel od učiteľa hudby nemôže vytiahnuť z knižnice zápisy choreografií a naštudovať ich so svojimi žiakmi. Jeho pedagogická práca zahŕňa aj prácu choreografa – prezentácia žiakov na vystúpeniach spočíva na jeho vlastnej umeleckej tvorbe.

 

V tomto workshope ponúkne renomovaná česká choreografka a pedagogička svoje bohaté skúsenosti s choreografickou prácou s deťmi a mládežou. Slovenskí taneční pedagógovia budú mať možnosť zoznámiť sa s tvorivými postupmi, ktoré vychádzajú z takmer storočnej tradície českého výrazového tanca a zároveň sú obohatené o súčasný pohľad na tvorbu pre deti a s deťmi. Cez zoznámenie sa so základnými princípmi tanečnej choreografie ponúkne možnosť prakticky si vyskúšať komponovanie priestoru a tela. Na základe cvičení a úloh budete môcť rozvinúť svoje pochopenie a osvojenie si kompozičných pravidiel. Spolu s Mirkou sa ponoríte hlbšie do umenia, ako sa na tanec dívať a ako si vytrénovať „vonkajšie oko“, ako pracovať s detským interpretom a rozvíjať jeho kreativitu a ako uchopiť výslednú formu.

Workshop bude zahŕňať analýzu vytvorených choreografických ukážok prostredníctvom videa so zameraním na dve vekové kategórie (deti a mládež).

Designed for: dance teachers
Place: Dance Theatre Bralen, Súkennícka 4, Bratislava
Price: €30.- / workshop

Organiser: Laban Atelier Bratislava (o.z. Byť v pohybe/B in Motion)

 

Web
facebook event

Supported using public funding by Slovak Arts Council.

PHOTO GALLERY