SPÄŤ NA ARCHÍV

Súčasný TANEC FLOW WORK s Evou Priečkovou

Hlavnou náplňou hodín je vedomá práca s telom vo vzťahu k sebe samému, k priestoru, hudbe, samostanej alebo skupinovej práci. Vedomá práca s telom je skúmanie, experimentovanie, hra, improvizácia, vzájomný kontakt, spontánny tanec s pozornosťou upriamenou na prítomný okamžik. Teraz a tu. Moje telo, moja myseľ. Spolu.

Počas naších spoločných zdieľaní je mojou najväčšou snahou eliminovať prebytočné fyzické a psychické napätie, ktoré je často späté so strachom a nedôverou a otvoriť tak cestu spontánnosti, hravosti, tvorivosti, ktoré sú dôležitou súčasťou každého z nás. 

 

EVA PRIEČKOVÁ
V roku 2015 som ukončila magisterský stupeň na VŠMU v Bratislave výskumom zameraným na prepojenie hlasu a pohybu v tanečnej improvizácií. Ďalej moje kroky viedli do Prahy, kde som viedla pravidelné hodiny súčasného tanca v priestore Pohled Pracoviště, ktoré sa stalo mojim rezidenčným miestom na zdieľanie, výskum a tvorbu. 
Naposledy som absolvovala trojmesašné vzdelávanie Smash v Berlíne zamerané na fyzickú performance, ktoré mi pomohlo znovu definovať tanec a pohyb v každodennom aj umeleckom živote. Za dôležité považujem najmä spolupráce v občianskom združení mimoOs, stretnutia s Petrom Šavelom, Yuri Korecom, Martou Polákovou, Zuzkou Žabkovou, Ankou Sedláčkovou,Tomášom Procházkom, Mariou Scaroni, Sonjou Pregrad a s ľudmi, ktorí úprimne zdieľajú svoje umenie. 

Tanec je pre mňa schopnosť splynutia a vyváženia vnútorného sveta vo vzťahu k tomu vonkajšiemu. Niekedy sa strácam vo vlastných predstavách, užívam si pomalý kontinuálny každodenný pohyb a vnímam detail tela, inokedy ma fascinuje hravosť, rýchlosť, prekvapenie, dynamika ktorú prinášajú ľudia ktorých stretávam a s ktorými tancujem. Toto neustále balansovanie ma upokojuje.


KDE: Yoga House
KEDY: od 29.9. pravidelne v piatok
ČAS: 19:00 - 20:30
REGISTRÁCIA: bez registrácie iba dôjdi 
CENA: €5,- / 1 vstup alebo yoga house permanentka/multisport 

Facebook event

FOTOGALÉRIA